Homec AB
Start Om oss Våra medarbetare Våra tjänster Sök jobb Kontakt

Årets Nybyggare är en årligt återkommande utmärkelse som tilldelas en företagare med invandrarbakgrund vars entreprenörskap utgör ett gott exempel och en god förebild för andra invandrare i Sverige.

Nomineringskommittén motivering: ”Haklime Hassan har trots små resurser målmedvetet under en längre tid arbetat med att påverka kommuner och lansting om äldre invandrares behov. Hon har dessutom på en kort tid, som ny aktör, lyckats etablera sig på den svåra marknaden som hon har att verka på". Haklime mottog priset av kung Carl XVI Gustav.

 

Haklime Hassan

 

Tonårsvakt. Vi erbjuder alla oroliga föräldrar till ungdomar en bra lösning. Läs mer!

 

Mentorskap. Vi vägleder och handleder människor som står långt från arbetsmarknaden med att söka jobb. Läs mer!
HOMEC AB Akkas gata 2, 422 48 Hisings Backa. Telefon 031-22 71 51 info@homec.se