Homec AB
Start Om oss Våra medarbetare Våra tjänster Sök jobb Kontakt

Alla som arbetar hos Homec är invandrare och talar olika språk. Får vi ett uppdrag där vårdtagaren talar ett språk som ingen av oss behärskar, anställer vi en som kan det. Idag har vi över 30 språk representerade. Men det handlar inte bara om det verbala språket. Våra medarbetare måste också kunna tolka kroppsspråk och underliggande behov som inte alltid kan uttalas. Vi är övertygade om att den som kommer från samma land också har lättare för att förstå vårdtagaren. Vi väljer våra medarbetare med omsorg och har en ständig kvalitetsuppföljning.

Om något inte känns bra är det viktigt att vi får reda på det. Vi har som policy att omgående åtgärda eventuella oklarheter. Responsen från våra anhöriga är att vi är lyhörda och flexibla. Homec ser till att varje vårdtagare blir sedd och respekterad samt blir bemött med värme och förståelse.

 

 

 

HOMEC AB Akkas gata 2, 422 48 Hisings Backa. Telefon 031-22 71 51 info@homec.se